ایرانمجری: مستند اجرای مسعود باغستانی در هشتمین جشنواره سعدی

1,090

ایرانمجری: مستند اجرای مسعود باغستانی در هشتمین جشنواره سعدی بخش بیست مجری / / مرکز همایش های بین المللی همدم- مشهدمقدس / ارتباط با باشگاه مجریان 09203201327 هشتمین جشنواره ایران مجری / تست مجری گری / صدا و سیما / باشگاه مجریان / مسابقات مجریان / جشنواره مجریان / جشنواره سعدی