۱۳ مهر، روز ملی نیروی انتظامی و آغاز هفته نیروی انتظامی در ایران / کلیپ

263

محمد مغزی نجف آبادی سرپرست شهری شهرداری نجف آباد در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری از برگزاری جلسات منظم هفتگی در کشتارگاه صنعتی نجف آباد و پیگیری روند اجرایی آن خبر داد و اظهار داشت: عزم مدیریت شهری برای بهره برداری از فاز یک بزرگترین کشتارگاه صنعتی غرب استان اصفهان بسیار جدی است و در آینده ای نزدیک شاهد افتتاح آن خواهیم بود..