در باز کن ریموتی و کارتی

2,280

توسط این مدار میتوان هم توسط ریموتهای RF و هم توسط کارتهای RFID درب را باز کرد و وسایل را به صورت بیسیم کنترل کرد. اطلاعات بیشتر در wle.ir

آمانج عبداله زاده
آمانج عبداله زاده 3.3 هزار دنبال کننده