میشه با آدمی که بلیتش برنده شده و خوشحالِ شوخی کرد اما با آدم عصبانی نه!

15,609

روزی که برنده جایزه 100 میلیون تومانی اومد تا جایزش رو بگیره...!!! اینا هم مارو فیلم کردن !!!! جایزه بی جایزه... https://www.filimo.com

فیلیمو
فیلیمو 9 هزار دنبال کننده