100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

305
305 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هفته چهارم اردیبهشت 98 شماره32/ روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/گوینده خبر:محدثه نشاط/تدوین و تصویر: روح اله دلیر