دکتر سرکشیک زاده با تدریس بخشی از درس ۴ پایه چهارم

141
141 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

دکتر سرکشیک زاده و میزان تسلط ایشان روی کتب منبع دین و زندگی کنکور ستودنی است