یادخدا- 9بهمن(حجت الاسلام و المسلمین سید علا الدین اصطهبانی)

98

یادخدا موضوع ولایت در قرآن با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید علا الدین اصطهبانی برای مشاهده کامل برنامه به آدرس http://qurantv.ir/info/27523 مراجعه فرمایید.