مهدی رجبی - آیا قیمت مسکن حبابی است؟

636
در این ویدئو می خواهیم ابعاد حباب قیمت مسکن را بررسی کنیم. http://mahdirajabi.com
مهدی رجبی 87 دنبال کننده
pixel