مهدی رجبی - آیا قیمت مسکن حبابی است؟

635
در این ویدئو می خواهیم ابعاد حباب قیمت مسکن را بررسی کنیم. http://mahdirajabi.com
مهدی رجبی 80 دنبال کننده
pixel