بازی Angry Birds Transformers-پرندگان خشمگین ترانسفومرز

9,418

Angry Birds Transformers - بازی پرطرفدار پرندگان خشمگین نسخه ترانسفورمرز یا تبدیل شوندگان برای اندروید نسخه معمولی + نسخه مود شده + فایل دیتا چهره ای متفاوت از بازی پرندگان عصبانی http://www.android30t.com/angry-birds-transformers-android/