تضمین هدایت سیلاب های غرب تهران؛ به زودی

4
دکتر مجید فراهانی 2 دنبال‌ کننده
4 بازدید
اشتراک گذاری
مجید فراهانی؛ افزایش تاب آوری شهر در برابر سیلاب با پروژه های هدایت آب های سطحی عضو و ناظر رئیس شورا درامور محاسبات و پایش عملکرد در جریان بازدید از پروژه های در حال اتمام شرکت خاکریزآّب، پروژه جمع آوری و هدایت آب های سطحی بزرگراه فتح و مخصوص را تضمینی برای کنترل سیلاب های غرب پایتخت دانست.
pixel