مجموعه کتاب صدنفر

533
سازنده ی تریلر: حسنا بدری * مجموعه صد نفر ( شامل چهار جلد: صد نفر، روز بیست و یکم، بازگشت به زمین، شورش) اثر کاس مورگان، مترجم: بهنام حاجی زاده. سریالی بر اساس این مجموعه نیز ساخته شده و در حال پخش است.
نشر باژ 71 دنبال کننده
pixel