جلسه نهم آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

575
آموزش ریاضی 471 دنبال‌ کننده
• حل دقیق و تحلیلیِ دو مسأله با راهبرد حدس و آزمایش که برای حل آن ها، از چهار مرحله ی فهم، انتخاب راهبرد، حل و بازگشت به عقب استفاده کرده ایم. • مدت زمان جلسه: حدود 32 دقیقه • برای دریافت جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی (پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی)
آموزش ریاضی 471 دنبال کننده
pixel