تاکید وزیر صمت به برخورد با تخلفات خودروسازان

47
وزیر صنعت و معدن گفت: اگر یک خودرو قابل عرضه باشد و عرضه نکنند، بنده برخورد خواهم کرد.
pixel