شکار بز کوهی با تفنگ

37,248
بزن در رو 98 دنبال‌ کننده
37,248 بازدید
اشتراک گذاری
ﻭَﯾﻞٌ ﻟِﻠْﻤُﺼَﻠَّﯿﻦ ،ﺍَﻟَّﺬﯾِﻦَ ﻫُﻢ ﻋَﻦ ﺻَﻼﺗِﻬِﻢ ﺳﺎﻫُﻮﻥ .( ﻣﺎﻋﻮﻥ ﺁﯾﻪ 4 ) ﻭﺍﯼ ﺑﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﮔﺰﺍﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﻏﺎﻓﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ .
بزن در رو 98 دنبال کننده
pixel