چطور ملودی تنظیم کنید که همیشه در ذهن بماند

1,009

شاید بزرگترین و مهم ترین دغدغه هر تنظیم کننده ای ساخت یک ملودی  HIT  و رسیدن به یک ملودی قابل قبول است. برای اینکه بتوانید به ایده های جالبی برای ساخت ملودی برسید آرمین ون بورن در استودیوی شخصی خود به شما نشان خواهد داد که چطور ملودی های موفق و گوش نواز به او الهام میشود. http://mixwiththemasters.net/product/hook-melody/

pixel