داغترین‌ها: #اربعین

ایجاد برچسب و جلد لوح فشرده در نرم افزار Illustrator

437
سکانس 24- ایجاد برچسب و جلد لوح فشرده در نرم افزار Illustrator کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی ️مطالب بیان شده ️ایجاد برگه کار جدید با استفاده از پنل Artboard ️استفاده از ماسک برشی ️ایجاد خط تا (خط چین) با استفاده از Border_Dashed ️حذف پاره‌خط با استفاده از ابزار Scissors یا کلید میانبر C ️ایجاد پخی با جابه‌جایی نقاط به کمک ابزار Direct Selection ️طراحی برچسب لوح فشرده ️طراحی جلد لوح فشرده
pixel