دستگاه اره نواری | 02166707005

41
استفاده از دستگاه اره نواری فولاد بر باعث افزایش چشمگیر حجم و سرعت تولید،کاهش هزینه های لوازم مصرفی(تیغه) برشکاری های سنتی،حذف نیروی کاراضافی دستگاه اره نواری فولادبر و برش انواع فلزات تولید شده در تکنو تراش آسیا برای برش انواع قوطی، پروفیل، میلگرد و لوله در ابعاد و زاویه های مختلف فلزات رنگین
pixel