بازار متشکل ارزی چه فایده ای برای اقتصاد ایران دارد؟

1,747

بانک مرکزی ایران طرح بازار متشکل ارزی را برای سامان بخشیدن به وضعیت بازار ارز اجرا کرد. علی سعدوندی تحلیلگر مسائل اقتصادی می گوید، بازار متشکل ارزی چیست و چه فایده ای دارد.

خبرگزاری تسنیم
خبرگزاری تسنیم 2.7 هزار دنبال کننده