كنایه صداوسیما به مهاجرت مزدک میرزایی!

2,381
واکنش صدا و سیما به مهاجرت گزارشگر فوتبال 
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel