محتوای SteamVR در هدست های واقعیت ترکیبی ویندوز

180

والو طی همکاری نزدیک با مایکروسافت بیش از 2000 عنوان از محتوای واقعیت مجازی خود را برای هدست های واقعیت ترکیبی ویندوز عرضه کرده است. در این ویدیو می توانید محیط یکی از اپلیکیشن های استیم را در یک هدست واقعیت ترکیبی ویندوز مشاهده کنید.

وینفون
وینفون 880 دنبال کننده