سکانس ورود فرازمینی ها به خانه «بری» در فیلم «برخورد نزدیک از نوع سوم»

199

سلام سینما محبوب ترین و معتبرترین مرجع سینمای ایران: https://www.salamcinama.ir/public

سلام سینما
سلام سینما 1.4 هزار دنبال کننده