جلسه اول حرکت شناسی بر خط راست: مفاهیم اولیه

1,392
در جلسه اول به پایه ای ترین مفاهیم حرکت و مفهوم آن پرداخته می شود مانند مسافت طی شده؛ جابه جایی؛ سرعت؛ شتاب؛ نمودار مکان زمان و... بررسی می شود و سوالات کنکوری مرتبط نیز حل می شود.
pixel