مستند در جستجوی یک زمین جدید با زیرنویس فارسی

320

*** دانلود نسخه کامل در www.MNDL.ir *** با توجه به افزایش بیش از حد جمعیت کره زمین و محدود بودن منابع بزودی زمین غیر قابل سکونت میشه استیون هاوکینگ عواملی را در مستند توضیح می دهد که می تواند به کلی زمین را از بین ببرد. به همین دلیل برای چالش هایی که با این سفر روبرو هستیم راه حل ارائه می دهد.