تریلر اول انیمیشن Frozen II 2019

75

در این قسمت السا، آنا، کریستوف و اولاف به درون جنگل می روند تا از حقیقت در مورد رمز و راز باستانی قلمروی فرمانروایی خود مطلع شوند و.....

dloogle.com
dloogle.com 12 دنبال کننده