رسوب زدایی از لوله ها با واترجت صنعتی

102

شستشوی کامل خلل و فرج لوله ها بدون آسیب رساندن به آنها و با رعایت اصول حفاظت از محیط زیست توسط دستگاه واترجت صنعتی انجام می گیرد. شرکت منیب - 88999500-021

شرکت منیب 20 دنبال کننده
pixel