فیلم توضیحات مسعود فراستی درباره آرش ظلی پور

6,708

فیلم توضیحات مسعود فراستی درباره اتفاق های برنامه من و شما-همه توهین های مجری جوان به فراستی از خمیازه کشیدن تا تمسخر تیپ ظاهری کنایه مجری به بدتیپی مسعود فراستی-رفتار غیرحرفه ای آرش ظلی پور و قهر مسعود فراستی از برنامه زنده-رفتار غیرحرفه ای و دور از ادب آرش ظلی پور منجر به قهر مسعود فراستی و ترک استدیو برنامه زنده شد-درگیری لفظی مسعود فراستی و آرش ظلی پور روی آنتن زنده-اخبار فرهنگی و هنری-خلاصه

نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 19.2 هزار دنبال کننده