فیلم | راهپیمایی تبریزی ها علیه آشوبگران

1,658

نصر: به دنبال وقوع آشوب های اخیر به بهانه افزایش قیمت بنزین در برخی شهرهای کشور مردم تبریز امروز با حضور در راهپیمایی اعتراضی حرکت های ضد امنیت و آرامش کشور را محکوم کردند.