خانم آلیا:به دلیل خلقت متفاوت زن و مرد نقش های هر کدام نیز متفاوت است.

121

به گزارش روابط عمومی بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز؛ دوشنبه ۱۲ آذرماه ۱۳۹۷، همایش برابری جنسیتی با حضور سرکار خانم فاطمه آلیا نماینده سابق مجلس شورای اسلامی وجمعی از دانشجویان مشتاق و علاقه مند در تالار شهید شفایی دانشگاه تبریز برگزار شد. http://basijtu.org/خانم-دکتر-آلیا-هر-برابری،-صرفا-عدالت-نی/