رکورد زنی با موتورتریال، داریوش قربانی،باشگاه زانیار، شرکت بارز، برج میلاد

727
پله نوردی برج میلاد با موتور تریال توسط داریوش قربانی باشگاه زانیار، شرکت بارز
Hadi_moghaddas 1 دنبال کننده
pixel