طرز کار یک آنتن در ارسال ودریافت امواج الکترومغناطیسی

433
طرز کار یک آنتن در ارسال ودریافت امواج الکترومغناطیسی
ملکه گدایان - قسمت 3
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 53 دقیقه
ملکه گدایان - قسمت 3
pixel