کارتون انیمیشن باب اسفنجی اختراع پلانکتون

1,886

پلانکتون تصمیم میگیرد که کپی باب اسفنجی را بسازد تا از این طریق به فرمول همبرگر خرچنگی دست پیدا کند که …

pixel