بومی سازی قطعات صنعت خودرو

350

شبکه یک - 11 خرداد 98- 14:00| دانشگاهیان و خودروسازان کنار هم جمع شده اند تا به کمک هم بتوانند کلاف سردرگم ساخت قطعات وارداتی صنعت خودرو را باز کنند. چندی پیش مدیرعامل شرکت ساپکو گفته بود حدود 70 هزار خودرو به علت نبود فقط چند قطعه دپو شده است.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده