داغترین‌ها: #Copa America 2019

چگونه سانسوریا را از برگ تکثیر کنیم؟

6,712

دست ها و ابزار کارتان را استریل کنید. چاقوی برش باید تیز و تمیز باشد. برگ ها را به اندازه های ۸ سانتی متری برش بزنید. برای طلایی ماندن حاشیه ها حتما باید مطابق شکل برش هشتی انتهای برگ ها را بزنید. دقت داشته باشید که نباید برگ هارا وارونه کاشت.حال بستری از ماسه برای برگ ها فراهم کنید و برگ های قلمه زده را به گونه ای در خاک قرار دهید که قسمت برش هشتی آن کامل زیر خاک قرار گرفته باشد. مرتب خاک را آبیاری کنید.بعد از سه هفته ریشه زایی شروع می شود و از هفته چهارم شاهد رشد جوانه ها

سبزوانه
سبزوانه 5 دنبال کننده