تعزیه شهادت حضرت وهب و عابس و شوذب#تعزیه خوانی محبین اهل بیت#فارس/مهر/ شهر خوزی

1,687
تعزیه محبین اهل بیت شهر خوزی از توابع استان فارس شهرستان مهر می باشد که تا کنون حدود 50 سال است که دایر می باشد.این جایگاه تعزیه از یک روز قبل از محرم با تعزیه پسر فروش شروع می شود و تا روز دهم محرم با تعزیه شهادت امام حسین (ع) خاتمه می یابد و پس از آن در شام غریبان مراسم شام غریبان در محیط تعزیه برگزار می گردد. کارگردان و متصدی تعزیه زایر حسین اسیری - بارگزاری و تهیه توسط پروشات فیلم دهشیخ
pixel