کدام کشورهای عربی در صورت حمله ایران می‌تواند از خود دفاع کند؟

602
کدام یک از کشورهای عربی در صورت حمله ایران می‌تواند از خود دفاع کند؟ مشکل شناسایی مسئول حمله به آرامکو نیست، مشکل کسی است که نمی‌تواند از خود دفاع کند
پلاس 640 دنبال کننده
pixel