جبر و اختیار (از نگاه دین و روانشناسی)

355

محبت غلامی در این ویدئو به بیان دیدگاه دین و روانشناسی در مورد جبر و اختیار می پردازد. بخش اول از این درس را رایگان تماشا کنید و برای تهیه بخش های بعدی با شماره تماس 09109525190 تماس بگیرید.