۲۵ مومـنت آسـمر برآی کآهـش استـرس≈∞ƒσℓℓσω=ƒσℓℓσω∞≈

162

خـوش اومـدی به دنـیآی رنـگآرنـگ ویـدیوهآ^^اگـه دنـبآل کآنـآلی هستـی که هـمه نوع ویـدیویـی توش بآشـه..بآیـد بهـت بگـم که اینـجآ هـمون جآییـه که دنـبآلش بـودی√ویـدیوهآ مـتنآسـب بآ هر سلیقـه ایـه♤اگـر ویـدیوی مورد نـظرت نـبود=درخـوآسـت بـده¡!♧..هـمه روزه کـلی ویـدیو از نـوع:اسلآیـم☆اسکوییـشی☆کیـپآپ☆مـوزیـک☆چآلـش هآ☆و. . .آپـلود مـیشه≈بـه پآس هـمکآری شـمآ بآ مـآ تآ بـه اینـجآ=کـپی تـمآمـی ویـدیوهآ" آزآده "♢و درخـوآست هر نـوع ویـدیویـی پذیـرفته مـیشه|..بآتـشکر از هـمگـی شـمآ♡مـدیر کآنـآل=..«SaЯaw»..

.S. .A. .R. .A.
.S. .A. .R. .A. 1.8 هزار دنبال کننده
زهـ乙ムみЯムــرا

زهـ乙ムみЯムــرا

2 هفته پیش
فالــویی بـه فــالــو
بلک پینک

بلک پینک

1 ماه پیش
وای خیلی عالیه بازم از اینا بزار
.S. .A. .R. .A.
.S. .A. .R. .A. چـشم گـلم❤❤❤❤❤