تعریف فونت و سایز...دلخواه همیشگی ورد word (فوق العاده)

1,267
با مشاهده این کلیپ می توانید برای همیشه فونت،سایز و... در نرم افزار ورد را تعریف کرده و همچنین مثلا یک فایل 200 صفحه ای که دارای کلمات فارسی و انگلیسی می باشد را در عرض چند ثانیه با فونت وسایز دلخواه خود تغییر دهید!
pixel