پهپاد-پرینت سه بعدی

630

پرینت سه بعدی برای ساخت ماکت دقیق از نتیجه ی نقشه برداری با پهپاد از یکی از معادن مس ایران، اطلاعات بیشتر از پهپاد و خدمات: nprco.com/ebp