ساختن یک سرپناه برای لاکپشت بیابانی

2,834
چگونه برای یک لاکپشت بیابانی یک خانه در فضای بیرون از خانه بسازیم.
pixel