نظرات شرکت کننده های دومین تدپنل کام : مشاوران املاک موفق سال ۹۸

290

 نحوه عملکرد مناسب در بازه زمانی تابستان ۹۸  نحوه عملکرد در بازه زمانی نیمسال دوم سال ۹۸  نحوه عملکرد درست در بازار شب عید مسکن و ورود به سال ۹۹  چگونه برای مواجهه با بازار پر تلاطم مسکن سال ۹۸  در راستای افزایش فروش و قراردادها هدف گذاری کنیم؟ https://kaaam.ir

pixel