حسن روحانی با چه ترفندی در انتخابات 92 پیروز شد؟

3,556
فیلمی که نشان می دهد حسن روحانی چطور با فریب و تکنیک تبلیغاتی برنده انتخابات ریاست جمهوری شده نه بر اساس لیاقت و شایستگی فردی. فیلمی که نشان می دهد جملاتی مثل #من_سرهنگ_نیستم_من_حقوقدانم و #چرخ_سانتریفیوژ_باید_بچرخه_و_چرخ_زندگی_مردم از کجا آمد. فیلمی که نشان می دهد نماد #کلید چرا انتخاب شد، نمادی که حتی خود حسن روحانی هم در ابتدا با آن مخالف بود و...
بچه های قلم 2.2 هزار دنبال کننده
pixel