ربات های آتش نشان

132

ایده ای برای واحد های در معرض خطر آتش سوزی مانند نفت و پتروشیمی: امکان نزدیک شدن به محل آتش سوزی، کنترل محل اطفای حریق از راه دور، دوری آتش نشانان از آتش و خطر

ویکی پلاست
ویکی پلاست 20 دنبال کننده