ضدشوره از کجا می آید؟

332
تیم متخصص و مجرب ما با تحقیق و مطالعه به روی شوره ی سر بعنوان یکی از مشکلات رایج پوست و مو، دریافته اند که ماده موثره ی اکتوپیروکس و روغن درخت چای به برطرف شدن شوره سر کمک می کند.
pixel