قسمت 77 ؛ سریال « معمای شاه » با زیرنویس انگلیسی

1,364

بازسازی واقعه هفده شهریور در معمای شاه ؛ معمای شاه با دقت و جزئیات فراوان رویدادهای منتهی به انقلاب را تحلیل و بررسی می کند. در این قسمت طرح قطعنامه تشکیل جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار می گیرد. همچنین رژیم شاه در پی اعتراض های مردمی در شهرهای بزرگ حکومت نظامی برقرار می کند. برای اولین بار شاهد بازسازی رویداد هفده شهریور در معمای شاه خواهید بود. بازداشت امیرعباس هویدا ، تبعید آیت الله خمینی به کویت و سپس فرانسه و همچنین انحلال حزب رستاخیز نیز از اتفاق هایی است که در این قسمت از معمای شاه مشاهده خواهید