قسمت 77 ؛ سریال « معمای شاه » با زیرنویس انگلیسی

2,301

3047 - بازسازی واقعه هفده شهریور در معمای شاه ؛ معمای شاه با دقت و جزئیات فراوان رویدادهای منتهی به انقلاب را تحلیل و بررسی می کند. در این قسمت طرح قطعنامه تشکیل جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار می گیرد. همچنین رژیم شاه در پی اعتراض های مردمی در شهرهای بزرگ حکومت نظامی برقرار می کند. برای اولین بار شاهد بازسازی رویداد هفده شهریور در معمای شاه خواهید بود. بازداشت امیرعباس هویدا ، تبعید آیت الله خمینی به کویت و سپس فرانسه و همچنین انحلال حزب رستاخیز نیز از اتفاق هایی است که در این قسمت مشاهده خواهیدکرد.

filimo
آشغال های دوست داشتنی
%87
محسن امیریوسفی متولد سال 1350 در شهر آبادان است و تا به امروز 3 فیلم بلند سینمایی ساخته که هرکدام آنها چندین سال توقیف بوده اند. نخستین اثر توقیف شده او « خواب تلخ » بود و پس از آن « آتشکار » را روانه سینما کرد و « آشغال های دوست داشتنی » سومین اثر سینمایی او محسوب می شود که با 6 سال تاخیر به سینما آمده. منیر ( شیرین یزدان بخش ) پیرزنی است که تمام اعضای خانواده اش در یک قرن اخیر تاریخ ایران درگیر مبارزات سیاسی بوده اند و حالا او با چالشی بزرگ درباره اتفاقات سال 88 مواجه شده است.