حرف دل سربازها درباره آینده …

3,770

حرف دل سربازها درباره آینده … (باز انتشار شده کمپین وقت خداحاقظی کاری از سایت mamardom.ir )

رایان مدیا
رایان مدیا 781 دنبال کننده
Ra_Sh

Ra_Sh

4 ماه پیش
دم اون سرباز که جواب اون یارو که میگه خودش عرضه نداشته رو داد