کلاس 26 توبیت نوع دوم Type two Tobit model

19
اقتصاد سنجی مقطع دکتری دانشگاه Econometrics for graduate studies برای دسترسی به فایل های آموزشی به لینک زیر مراجعه کنید: https://drive.google.com/drive/folders/1Q32N38hx6cV-veARmj1u6WZJ8397IO0N?usp=sharing
pixel