تست دتکتور و ریموت اندیکاتور سیستم اعلام حریق توسط کارشناسان سیستم اعلام حریق

561
تست دتکتور و ریموت اندیکاتور سیستم اعلام حریق با استفاده از اسپری smoke sabre توسط کارشناسان شرکت دراک
pixel