تاکید رهبری به رئیس قوه قضاییه

1,859
 تاکید رهبرانقلاب به رئیس قوه قضاییه: تخلفات ادارات نسبت به مردم عادی اشد است
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel